Van harte welkom op de website van de Koninklijke Fanfare De Vier Heemskinderen.


Wij willen u langs deze weg zo goed mogelijk op de hoogte houden van het doen en laten van onze fanfare en toneelgemeenschap.
Alvast bedankt voor uw bezoek!

Koninklijke fanfare De Vier Heemskinderen.

Misschien hoorde of zag u ons al - dan hopen wij u een nog ruimer beeld te geven.
Of, het wordt een eerste kennismaking - dan hopen wij u een goed zicht te geven op wat we willen en kunnen.
U leest daar ook verder meer over.
Muziek en toneel maken is onze hobby.
Daarvoor zetten wij ons volop in,want we willen kwaliteit brengen.
Even goed wensen we dat onze muzikanten en toneelspelers er zelf echt plezier aan beleven.
Dat willen we niet enkel voor ons houden: we willen dit muzikale ook delen met een zo ruim mogelijk publiek, en hen ook aangename momenten bezorgen.
Hopelijk valt deze kennismaking mee, leren we elkaar beter kennen, en, kunnen we ook aan u tonen wat we kunnen.